FORRETNINGSBETINGELSER

For købere

Varer solgt i kommission byttes ikke og tages ikke retur. De købes som beset. Dog kan lamper (undtagen pærer) og elektriske apparater returneres senest næste åbningsdag, hvis de ikke virker som lovet.

Der er mulighed for at tilslutte og afprøve elektriske apparater i butikken.

Store net og tasker skal lægges ved kassen.

Butikken er videoovervåget og der anvendes varesikring.

Leje af stand

En stand kan lejes i butikken eller via vores hjemmeside, www.LopGun.dk.

Lejen betales forud når du booker i butikken. Priser fremgår af den til en hver tid gældende prisliste her på siden. Alle reservationer skal betales senest 7 dage før start. Der afregnes 15% af omsætningen i kommission til LopGun.

Betalt standleje refunderes ikke.

Når du lejer en stand, kan du sætte dine varer op fra dagen før periodestart, fra en time inden lukketid. Tilsvarende skal standen være tømt senest en time inden lukketid på sidste dag i lejeperioden. Se åbningstider her på siden.

På standen

LopGun er en loppebutik, der sælger brugte varer. Hvis du ønsker at sælge nye varer, kan dette kun ske efter aftale med LopGun. Vi forbeholder os ret til at afvise.

Følgende varer må ikke sælges: Dagligvarer, fødevarer, ulovligt kopierede produkter, hælervarer, alkohol, tobak, våben, farlige materialer eller pornografisk materiale. Desuden større partier af brugt elektronik, CDer eller DVDer. Vi forbeholder os ret til at fjerne varer fra standene.

Alle varer der sælges, skal være rengjorte. Tøj skal være nyvasket eller nyrenset og må ikke lugte.

Varer må udelukkende placeres på egen stand, ikke hænges på kroge, stilles i udstillingsvinduer eller andre steder. Varer må kun placeres andre steder efter forudgående aftale med LopGun.

Tøjstande må kun indeholde tøj, sko, tasker og accessories. Tøj hænges primært på bøjler, dog kan hylderne bruges til at stable enkelte tøjstykker. Bunden af standen må ikke bruges som lager med poser, kasser eller stabler med tøj til opfyldning.

Tingstande må kun indeholde ting, samt enkelte tasker, enkelte par sko, enkelte bælter.

Reoler og hylder må ikke overfyldes, så varerne er svært tilgængelige eller vælter over på nabostandene.

Der benyttes prismærker udleveret af LopGun. Prismærkerne skal udfyldes med en kort beskrivelse og en pris. Vil du ændre en pris på en vare, skal du fjerne det gamle prismærke og sætte et nyt prismærke på.

Varer uden prismærkning eller glemte varer bliver placeret på en separat reol i butikken, hvor varen står i 1 måned og derefter sælges til fordel for Reden på Vesterbro og Mændenes Hjem eller kasseres.

Vi stiller gratis bøjler, tøjmærker og tøjmærkepistol til rådighed.

Der må ikke handles internt mellem kunderne, al handel skal foregå via LopGun. Ligeledes må reklamer som f.eks. visitkort eller brochurer ikke stilles på standen.

Udsalg på stand

Hvis du ønsker at holde udsalg på standen, skal du informere personalet. Vi opdaterer vores IT-system og udleverer et udsalgsskilt, som placeres på standen.

Sikring af varer

Butikken har varebeskyttelse. Du kan købe/låne alarmer til dine varer. Priser fremgår af prislisten. Genbrugelige alarmer kan lånes gratis.
 
Butikken er desuden kameraovervåget og der er tilkoblet tyverialarm og røgalarm udenfor åbningstiden.

Ansvar

Du er ansvarlig for løbende oprydning på din stand.

LopGun har ikke ansvar for tabte, ødelagte eller stjålne genstande. I tilfælde af brand, vandskade eller anden form for ulykke, er LopGun ikke erstatningsansvarlig, dette skal søges dækket via egen forsikring.

Udbetaling af tilgodehavende

Dit tilgodehavende for solgte varer afregnes 2 gange månedligt, den 15. og sidste dag i måneden. Overførslen finder sted senest 4 bankdage efter hver periodes afslutning, så beløbet er på din konto ca en uge efter periodens udløb.

Udløb af lejeperiode

Lejeperioden fortsætter ikke automatisk. Hvis du ønsker at fortsætte lejeperioden, kan vi ikke garantere samme stand. Hvis du vil sikre dig samme stand, er det vigtigt at du reserverer perioden allerede ved aftalens indgåelse.

Når lejeperioden udløber og du tømmer din stand, kan LopGun kontrollere varerne der tages med hjem. Derfor må prismærker ikke fjernes fra varerne og du kan blive bedt om billede-ID.

Din stand skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode, senest en time inden lukketid. Se åbningstider her på siden.

Hvis standen ikke er tømt ved udgangen af lejeperioden, vil LopGun tømme standen og opkræve et gebyr for tømningen i henhold til prislisten. De tømte varer vil blive opbevaret uden nogen form for sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive solgt til fordel for Reden og Mændenes Hjem eller bortskaffet.

Ejendomsret

Du indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne. Du indestår for evt. krav overfor LopGun.

Sikkerhed, fortrolighed og persondatapolitik

For at kunne indgå aftale med dig, har vi brug for en række oplysninger som: Navn, adresse, telefonnumre, email, kontonummer m.m. Vi registrerer disse oplysninger for at kunne yde vores service til dig. Oplysningerne registreres hos LopGun og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt. Hvis du krænker tredjemands ophavsrettigheder, varemærker, figurmærker eller tilsvarende, er LopGun berettiget til at videregive oplysninger om dig til den krænkede part. Vi samarbejder med relevante myndigheder i forbindelse med evt. efterforskning.

Øvrige betingelser

LopGun forbeholder sig ret til at bortvise standlejere. LopGun forbeholder sig ret til at ændre åbningstider, lukkedage, priser og indretningen af butkken. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og udarbejde tillæg til disse vilkår.

Kontakt

LopGun
Vesterbrogade 88
1620 København V
Tlf: +45 4274 5442
Mail: kontakt@lopgun.dk
CVR: 40268472

Åbningstider

Hverdage: 11.00-18.00
Lørdage: 11.00-17.00
Søn- og helligdage: 12.00-17.00
Lukkedage: 24, 25, 26, 27 og 31/12 samt 1/1


Cookie- og privatlivspolitik

Sociale Medier

Find os